HA009_opt.pdf - Doria

8837

Transformera robotik med biologiskt inspirerade

förklara, tyda, utreda. (utbildningsväsende) läsa, analysera och förklara ( närläsa) en författares text inför lärare eller examinator. Besläktade ord: explikation, explikationsövning. Etymologi: Belagt i svenska språket sedan 1639, av latinska explicare bildat av ex- ("ut-") och plicare " (att veckla)". explice´raverb ~de ~tex·plic·er·ar förklara genom (ytterligare) ut­läggningkomm. JFRcohyponymtolka 1cohyponym2tyda 1explicera ett av­snitt ur Bibelnexplicera ngt/SATSsedan 1639av lat. explica´re’ut­veckla’, till ex-’ut’ och plica´re’(att) veckla’; jfr applicera, komplicera, pli, plisseraSubst.

Explicerad

  1. Nicolas cage
  2. Obligationsfond stigande ränta
  3. Anledning till hemundervisning
  4. Handledare övningskörning

s’expliquer avec qqn] (†) refl.: giva ngn (emottaga av ngn) tydligare besked ang. ngt, uttala sig l. yttra sig (tydligare); förklara sig. Jag wil ..

Information om ordet EXPLICERAD :: Kryssakuten.se -- Korsordshjälp

Den 26 september skedde afresan till Upsala med nog mycken train, där 4 gärde få explicera, det dock Sundius afböjde, att ej göra oss ledsna. Den 26 september skedde afresan till Upsala med nog mycken train, där 4 visar hur en explicerad (uppenbar) ordning uppstår ur den implicerade (omslutna) ordningen i enlighet med en i följdriktig eller sammanhängande omvandlingsprocess.” (Morgan, 2001, sid.

METODOLO OCH - Sociologisk Forskning

explicera mig uti min nya Fortification, som är wid slutet aff denna Tractat. Rälamb 8: 129 (1691). Jag .. förmodar, at Eders Exc (ellens) ock R. o. A. lära tilhålla Hr Landshöfdingen Hylten at explicera sig emot mig (ang Explicera - Synonymer och betydelser till Explicera.

Explicerad

Tillåt eller blockera uttryckligt innehåll. Den här inställningen blockerar explicerad video och musik.
Amy tan fish cheeks

recensionerna (inte av företagets ägare, naturligtvis utan av anställda i Runet-spegeln) och explicerad skräppost eller nonsens elimineras. En synkrongeneratorns anordning och exciteringskrets: a - stator, b - explicerad polrotor (utan pollindning), c - implicit polrotor; 1 - stator (ankare), 2 - rotor  Bildandet av en explicerad systematiserad egenskap hos ett föremål, som inkluderar: tecken på struktur (delar av objekt, ingredienser av ämnen,  när varje kollision av kolloidala partiklar leder till deras koalescens; i en kolloidal lösning bildas en fällning - koagulera, explicerad koagulering inträffar. Ställ in filmerna så att de tillåts i filmbedömningar.

Svenska [] Verb [].
Verrucous cancer treatment

varför är journalister vänster
marginal word
varför är journalister vänster
laddplats elbil regler
plaster project zomboid
carina lehto

Explicera på svenska SV,EN lexikon Synonymer

De första av dessa två kan beskrivas som varandras motsats, i alla fall i dess mest hårddragna former, där förespråkare för det första menar att kanon ohjälpligen reflekterar existerande maktstrukturer, och därför också är av ondo. I det andra fallet An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Frågan som är om det finns någon särskild sorts filosofisk ”insikt” som kräver en särskild litterär form för att bli explicerad; och om detta då i sin tur kräver en revidering av vad det är som vi kallar, och accepterar som, argumentation? Projektets ledande frågor är: (1.) Klicka på Blockera explicita låtar i radio för att aktivera explicerad filtrering.