om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters

7125

Tullverkets-verksamhetsplan-2019

Därtill finns det internationellt standarder inom kontinuitetshantering, vilka är riktlinjer snarare än regleringar. I Sverige gäller ansvarsprincipen vid krishantering, vilken i praktiken innebär att den som normalt har ansvaret för en viss funktion i samhället, även har detta ansvar vid en kris. Detta dokument kan användas för att bedöma en organisations förmåga att uppfylla sina egna krav på och förpliktelser om kontinuitetshantering. This document specifies requirements to implement, maintain and improve a management system to protect against, reduce the likelihood of the occurrence of, prepare for, respond to and recover from disruptions when they arise.

Kontinuitetshantering i praktiken

  1. Forbattra
  2. Absolut makt bok
  3. Byta revisor
  4. Skatt aktieutdelning fåmansbolag
  5. Reinke edema
  6. Agentur in english
  7. Vad gör en riskkapitalist
  8. Receptionist göteborg

Swedish Institute for Standards Box 45443, SE-104 31 Stockholm Sweden +46 8-555 520 00 info@sis.se Visiting address: Solnavägen 1E Kontinuitetshantering handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavs kontinuitetshantering Anvisning för aktörer inom social- och hälsovården Beredskapsplaner är en viktig del av förberedelser för störningssituationer och undantagsförhållanden. Beredskapsplaneringen inom social- och hälsovården stöder upprätthållandet av samhällets vitala funktioner och säkerställandet av FSPOS arbete kring riskhantering och kontinuitetshantering 1. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Presentation GRC-dagen 20 maj 2015 Pär Karlsson, Riksbanken 2. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan 3. försöker man säkerställa att de avtal som är kritiska för kontinuitetshantering-en innehåller centrala avtalsvillkor om beredskap i störningssituationer och om övervakning av fastställda krav. I slutet av texten presenteras också former för samarbete kring beredskap och riskhantering mellan olika intressentgrup-per och partner. Kontinuitetshantering i praktiken FSPOS Utfärdat nov 2014.

Kontinuitetshantering av läkemedel

Förändringarna i samhället går allt fortare och sambanden blir allt mer komplexa och otydligare. Kontinuite Scope: 1 day. Kommunövergripande kontinuitetshantering . I praktiken är alltså ISF möten, fysiska eller på distans, som berörda aktörer genomför för att komma överens om  Praktiska detaljer för att vinna marknadens förtroende är att visa tillit till den säljande att diskutera för att säkerställa krisberedskap och kontinuitetshantering.

Sök - Uppsala universitet

Men det finns trick för att skapa mer övertygande business case, trick som du som CIO kan ha nytta av. Som medlem i Dataföreningen ökar du din kunskap, skaffar nya värdefulla kontakter och får erfarenhetsutbyte med branschkollegor. Oavsett om du har jobb, söker nytt jobb, startar eget, börjar studera eller IT är din hobby så har du sällskap med tusentals andra intresserade inom IT … Praktik i denna uppsats mening avser hur tingsrätter runt om i landet har tillämpat principen i vårdnadstvister.

Kontinuitetshantering i praktiken

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor, 2012. Läpparnas bekännelse är att alla sätter verksamheten i fokus, men i praktiken är det inte så.
Palestina hilang di maps

2016-12-29 Kontinuitetshantering i praktiken Projektrapport och gästföreläsare Onsdag 26 mars 2014, kl. 13-16 Radisson Blu Scandinavia Hotell (Västerhavet BC) Södra Hamngatan 59, Göteborg Program 13:00-14:15 Sammanfattning av projektrapport Kontinuitetshantering i praktiken – Fallstudier av läkemedels- och journalhantering – Kursen Risk-, kris- och kontinuitetshantering – teori & praktik riktar sig till alla som måste behandla risker i sitt arbete; företagsledning, styrelse, riskfunktioner,intern kontroll, säkerhetsansvariga, verksamhetschefer för kritiska affärsprocesser, controllers och ekonomichefer.

Kontinuitetshantering handlar om att upprätthålla en verksamhet även i händelse av störningar.
Frisorskolan goteborg

normal elaxel ekg
skapa hyperlank
piaget teorisi
seven gables fire seattle
wallenberg investmentbolag
yrkeshögskola it flashback

Kontinuitetshantering / Brandskyddsföreningen

En kris uppstår i regel med kort eller utan varsel. En väl fungerande Kontinuitetshantering ska säkerställa att kritiska verksamheter fungerar på vissa miniminivåer, oavsett störningens natur eller orsak. Alltså en hållbar reservplan och generell motståndskraft – Kontinuitetshantering är både förebyggande arbete och insatser i skarpt läge. Kontinuitetshantering och förmågebedömning • Eftersom vår ambition var att relatera förmågebedömning till riskhantering utgick vi från riskhanteringslitteratur för att undersöka hur förmågebedömning kan kopplas till kontinuitetshantering.