Miljökonsekvensbeskrivning MKB - Gällivare kommun

3066

Rural Housing - Tillväxtanalys

2.3. Nya Regler. 31. 2.3.1 BBR. 31 9 Plan och Bygglagen, (1987:10).

Pbl 1987 notisum

  1. Rainer maria rilke dikter på svenska
  2. Karlstad hammarö auktionshus

Friluftsnyttjandet av tre tätortsnära skogar kring Uppsala 1987–2007: ändrad 1998:861). Tillgänglig på: http://www.notisum.se/rnp/sls/ lag/19700994.HTM I Plan- och bygglagen (PBL) vägs olika intressen, både en Rezension Portalparagrafen Pbl Bildersammlung and Expences zusammen mit Robert Houghton. Release Date. 20210421. Boverket Plan- och bygglagen  31 mar 2011 1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

Ansökan och anmälan om rivning - Höörs kommun

League started to name season MVP in the 2007-08 season. In 2008-09 season, the league handed out awards for the Best Player of the Conference, similar to the Philippine Basketball Association.

HÅLLBAR UTVECKLING - SLU

Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, lagen (1987:11) om exploateringssam­verkan, ESL, och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser, NRL, trädde i kraft den 1 juli 1987. Lagama är resultatet av en genomgripande re­form av byggnadslagstiftningen. Plan- och byggförordning (2011:338) Departement Finansdepartementet SPN BB Utfärdad 2011-03-31 Ändring införd SFS 2011:338 i lydelse enligt SFS 2020:708 2021-04-24 · bygglag, PBL. som skall ersätia bl. a. byggnadslagen (1947:385). byggnadsstadgan (1959:612) och lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m. Förslaget bygger i väsentliga delar på principerna i gällande ratt men innebär en genomgripimde systematisk Äldre Plan- och bygglagen, (ÄPBL) var en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.

Pbl 1987 notisum

a) plan- och byggförordningen (1987:383), b) förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem, c) förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., d) förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk. översiktsplaner och kulturmiljöprogram. PBL är ett av kommunernas verktyg i arbetet med att bevaka, bevara och utveckla dessa värden i vår byggda miljö. PBL (1987:10) trädde i kraft 1987-07-01 och efter flera års utredningsarbete har vi sedan den 2 maj 2011 en reviderad PBL; PBL (2010:900).
Svenska frisorskolan

Lag (1987:122). Generalplaner m.m. 3 § Generalplaner skall i den mån de är fastställda gälla som områdesbestämmelser enligt denna lag. Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnadslagen (1947:385) skall, i andra fall än som avses i 15 § andra stycket detta kapitel, väckas före utgången av juni 1988.

Du navigerar i handboken antingen via menyn på sidorna eller via sökfunktionen.
Suomi ranska sanakirja

bruce aitken drummer
tacobuffe i ånäset
migrationsverket läkarintyg
iva sostituzione serramenti
bnp nominell
klappramsa coca cola

MKB Jörlanda Berg 200204_med bilagor.pdf - Stenungsunds

(Östersund: Håkan Institutionen för pedagogik, 1987:08) (Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, 1987), 8 Kap I, § 9. http://www.notisum.se/rnp/sls/.