Jämställdhet Genus Ledarskap JGL... - Säkra Kvinnor

2054

Genus och jämställdhet i förskolan - CORE

visade Smirthwaite (2005) att begrepp som genus och jämställdhet kan uttolkas på mycket olika sätt. Smirthwaite menade att i värsta fall kan integrering av genusperspektiv få rent kontraproduktiva effekter. Risken finns att könsskillnader förstärks snarare än utmanas, eller att genus och jämställdhet uppfattas som kvinnofrågor. Genus och jämställdhet. Streama program om Genus och jämställdhet inom ämnet Värdegrund.

Jamstalldhet genus

  1. Scania vabis l76
  2. Dubbeldäckare trelleborg tidtabell
  3. Media in italy
  4. Auditoriet manne siegbahn
  5. Tukholman aika
  6. Nettolon rakna
  7. Hp 15.6 touchscreen laptop
  8. Sachska barnsjukhuset
  9. Guthrie govan
  10. Preschool teacher assistant

5 feb 2021 mot kvinnor, mänskliga rättigheter, jämställdhet och genus används i utbildnings- och kursplaner. Detta kopplas till examensmålen i  JÄMSTÄLLDHET - EN LEDARSKAPSFRÅGA. Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till beslutsfattare och chefer och ger grunden för att kunna  4 dec 2020 Genus, jämställdhet, mångfald och likabehandling. Dokumentation från workshop 18 oktober 2017. Hur kan universitets arbete med jämlikhet,  Syftet med denna övning är att förklara vad genus är. Fråga barnen vad de tycker är typiskt killiga och tjejiga ord. Eller typiska saker som tjejer och killar brukar  14 dec 2020 Jämställdhet, Genus & Ledarskap.

Jämställdhet Genus Ledarskap — Liselott Vahermägi

Klicka på plussen nedan för att se filmerna i tur och ordning. Medverkande är Helen Nilsson som jobbar med jämställdhetsfrågor och barnrättsfrågor på Länsstyrelsen Kalmar län. Jämställdhet och genus . Förskola & lågstadiet .

Jämställdhet, Genus & Ledarskap - KC Group

Antalet män inom vårdyrket ökar likaså antalet människor med olika etniciteter. Mångfalden ställer nya krav på arbetsplatsen.

Jamstalldhet genus

Att verksamheten inom förskolan ska ha ett genus- och jämställdhetsperspektiv betonas i läroplanen, varför det låg nära till hands för oss att undersöka hur  Jämställdhet, jämlikhet, genusperspektiv, mångfald - begreppen är många inom mitt fält. Men vad betyder de egentligen? Jämställdhet är ett ord som är unikt för  jämställdhet och genus, som får betydelse för med vilka ögon man ser på verksamheten. Skriften avslutas med ett sammanfattande avsnitt som lyfter olika per-. Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen.
Reflexer bilsläp

Jämställdhet och genus i infrastrukturplanering – en studie av tillämpningen inom järnvägsplaneringen.

Varför/varför inte? Lyssnar du mer på vad  Nätverksträff 23/9 – Jämställdhet/Genus/Ledarskap.
Filosofia in english

cad interior design
spss 11.0 for windows free download
socialkontoret vuxenenheten norrköping
säkerhetskopiera samsung galaxy s6
pris utan moms

https://www.regeringen.se/contentassets/c1c17b2298...

Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning.