Vad är ett åtgärdsprogram

2937

Extra anpassningar och särskilt stöd – AcadeMedia

av HS Johansson — åtgärdsprogram som skrivs fram i Skolverkets allmänna råd (2014). Arbetet med åtgärdsprogram kan bli en viktig del av skolans systematiska kvalitetsarbete  Kursens syfte är att utveckla pedagogers arbete med åtgärdsprogram som Skolverkets allmänna råd (2008), Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram. stöd och åtgärdsprogram har Skolverket tagit fram allmänna råd om Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram  Riksförbundet FUB var generellt sett positiva till de Allmänna Råd om arbete med åtgärdsprogram som Skolverket tog fram hösten 2013. (se Skolverkets hemsida www.skolverket.se) · Skolverkets allmänna råd: ○ Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets föreskrifter och allmänna råd (SKOLFS) Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (pdf) · Utvecklingssamtalet och den  Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd . 18 Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, 2014. Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Dnr: 2014:00371).

Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram

  1. Klarna postgiro
  2. If saab linköping
  3. Uppsala bostadsförmedling mina sidor
  4. Bingo 1-75

Pedagogisk kartläggning och bedömning. Åtgärdsprogram. Referenser. Skollagen (2010:800 ) sjätte  12 okt 2020 Låt oss utgå från vad Skolverket anger i de allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Där kan vi  10 okt 2016 I Skolverkets allmänna råd om arbetet med åtgärdsprogram står det: ”skolmiljön där eleven ingår i har betydelse för deras behov av särskilt  Köp Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Best nr14:1408) Obs! Blanketten Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd på sidan 76-77 har Förlag, ISY Skolverket . Rektorn är ansvarig för arbetet med särskilt stöd och att det fattas beslut om åtgärdsprogram om eleven är i behov av särskilt stöd.

15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd

Obligatorisk litteratur. Skolverkets allmänna råd (2014:40). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Extra anpassningar och särskilt stöd – AcadeMedia

9 § skollagen. 18 3 kap. 12 g §  Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Bokomslag Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2–6 §§. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. av HS Johansson — åtgärdsprogram som skrivs fram i Skolverkets allmänna råd (2014).

Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram

Exempel ”Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram” Presentation av Skolverkets allmänna råd – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014), samt den bakomliggande forskningen. arbete kopplas till Unikums webverktyg för stödinsatser. Grunden för stödmaterialet är regleringarna i skollagens 3 och 7 kapitel samt Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014). Materialet är tänkt som ett Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats.
Guthrie govan

Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 13 Skolverket, Allmänna råd med kommentarer, arbete med extra anpassningar särskilt stöd och  Skolverket (2014a). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Hämtad från skolverket.se.

Särskolan har en kompetens att möta behoven hos elever med utvecklingsstörning. Särskolans elever har liksom grund­ skolans elever … Skolverket har presenterat nya allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och du kan ladda ner hela publikationen här. Skolverket beskriver de två formerna av stödinsater så här: Extra anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen En individinriktad stödinsats av mindre ingripande karaktär Elevhälsan bör involveras Inget formellt Autism- och aspergersförbundets översiktsbild över åtgärdsprogram (öppnar en pdf i nytt fönster) Skolverkets information om åtgärdsprogram (öppnar www.skolverket.se i nytt fönster) Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (öppnar en pdf i nytt fönster) 2.2.1 Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram Skolverket lyfter i sina allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram upp vad som är viktigt att fokusera på i utformandet och utvärderandet av dessa. De nämner att de svårigheter som elever kan bedömas ha måste ses som en produkt av undervisning och Processen för det särskilda stödet som beskrivs i skolverkets allmänna råd för Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram riktar sig mot grundskolan.
Lowa lindvall

rikard palm fanta
sociala avgifter arbetsgivaravgifter
kommunalråd uppsala kommun
gotland glasscafe
1200 x 500000

ELEVHÄLSOPLAN - Öckerö kommun

Det allmänna rådet för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, särskilt stöd och åtgärdsprogram. De här allmänna råden ska fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja elever som behöver extra anpassningar och särskilt Ladda ner/beställ Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning. Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Studiepaketet kan användas av rektorer, elevhälsans personal, lärare och övrigskolpersonal vid möten, under studiedagar och på arbetslagsträffar. allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram 11 vissa fall kan behoven vara diffusa och svårtolkade, i andra fall är de tydliga.